Internationaal nieuws

One of Us Europa heeft grote zorgen over twee nieuwe EU richtlijnen. Het woord “richtlijnen” klinkt alsof het om aanbevelingen gaat, maar binnen de EU zijn het wetten waar ieder land zich aan heeft te houden. 

Zo is de Europese Commissie gekomen met een richtlijn voorstel die geweld tegen vrouwen veroordeelt. Dit lijkt heel goed, alleen zijn in deze richtlijn op het allerlaatste moment enkele wijzigingen aangebracht die de ware aard van de achterliggende visie laat zien. Nu wordt ‘het (proberen) te voorkomen van een vrijwillige zwangerschapsafbreking’ strafbaar. Het wordt dan dus strafbaar als je een vrouw hulp aanbiedt om haar kindje te houden! Iets wat vanuit pro-life organisaties, zoals One of Us en Kies Leven, iedere dag wordt gedaan, middels wakes, websites en social media. Maar wat ook de overheid gesubsidieerde instellingen als FIOM en Siriz zouden moeten doen. Ook zij moeten wijzen op alternatieven die een abortus kunnen voorkomen.

Ook moeten slachtoffers van seksueel geweld tijdig toegang krijgen tot gezondheidszorg, waaronder toegang tot veilige en legale abortus. Maar over abortus is jaren geleden afgesproken dat dit een zaak is voor nationale politiek, waar de EU zich buiten zou houden. Op deze manier probeert men in Brussel dit onderwerp toch naar zich toe te trekken. Door abortus alvast een recht te noemen na verkrachting en het zo ook op te leggen aan landen waar abortus nog helemaal niet mag, zoals Malta, of sterk beperkt als Polen.

De andere richtlijn, de zogenaamde SOHO (substantie van humane oorsprong) richtlijn, gaat over materiaal zoals bloed en plasma heeft ook een adder onder het gras. Een embryo wordt hierin ook een SOHO genoemd. Een ongeboren kindje wordt dan behandeld gelijk ieder andere substantie van humane oorsprong. Dit heeft tot gevolg dat ze gekocht en verkocht kunnen worden, dus handel in embryo’s.

Deze richtlijnen zijn momenteel onder behandeling van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa. Het is daarom belangrijk om alle Europese parlementsleden hierop te wijzen, waardoor hopelijk de teksten die abortus binnenhalen en het verbieden van hulp voor moeder en kind, verwijderd worden. Ook moeten embryo’s buiten de SOHO richtlijn gehouden worden. One of Us werkt nauw samen met de pro-life Europese parlementsleden, waaronder die van Nederland. Laten we bidden dat deze richtlijnen ten goede omgebogen kunnen worden.

Peru bescherming vanaf de bevruchting
Op 9 november, werd door het Peruaanse congres een wetsvoorstel goedgekeurd dat erkent dat een menselijk leven begint bij de conceptie. Deze nieuwe wetgeving beschermt dus vanaf dat moment de rechten van het ongeboren kind. De nieuwe wet bepaalt dat het ongeboren kind vanaf de conceptie een persoon met een eigen genetische identiteit heeft, los van die van zijn of haar moeder. Net als ieder ander mens heeft hij of zij recht op integriteit, leven en waardigheid.1

Nieuwe vice-president van Argentinië wil wet aannemen die baby’s beschermt tegen abortus2
Victoria Villarruel, 48, nu vice-president van Argentinië, is ook een uitgesproken pro-lifer die haar positie als schrijver en politicus heeft gebruikt om abortus te veroordelen en het “recht op leven, omdat het leven begint bij de conceptie” te bevestigen, en stelt dat haar standpunt niet “een kwestie van religie” is, maar van “pure biologie”.

Een woordvoerder van SPUC (pro-life organisatie Society for the Protection of Unborn Children) zei: “Victoria Villarruel is een pro-life politicus die niet bang is om te reageren tegen de abortuslobby en haar kwalijke ideologie die zoveel vrouwen en ongeboren kinderen heeft geschaad”.

“Om een wereld te maken waarin abortus ondenkbaar is, is het van vitaal belang dat pro-life leiders opstaan, zoals Villarruel heeft gedaan. We hopen dat ze kan helpen Argentinië naar een betere toekomst te leiden voor alle levens, inclusief de ongeborenen.”

Hier sluiten wij als vereniging Kies Leven ons bij aan!

Colleges ‘pijnbeleving ongeboren kinderen” in het Hogerhuis
In Engeland is een wetsvoorstel ingediend om een commissie op te richten die onderzoeken gaat bespreken in het Hogerhuis waarbij onderzocht wordt of kinderen vanaf 12 weken zwangerschap al pijnbeleving hebben. Dit wordt noodzakelijk geacht omdat in het Verenigd Koninkrijk, net als in Nederland, abortus is toegestaan tot 24 weken. Het zou mooi zijn als dit navolging krijgt in de Tweede Kamer. In Nederland vinden meer dan 5.000 abortussen plaats in het tweede trimester.

Radicale abortusactivisten gooien brandbommen naar Pro-Life kantoor in Rome3
Tijdens een demonstratie voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op zondag 26 november in Rome, die tot doel heeft de aandacht te vestigen op vrouwenrechtenkwesties, werden demonstranten gewelddadig en gooiden ze molotovcocktails naar het hoofdkwartier van de pro-life groep Pro Vita & Famiglia.
Naast molotovcocktails gooiden demonstranten stenen, flessen en rookbommen, waarbij ze luiken en ramen braken. De demonstranten probeerden het gebouw in brand te steken, maar werden verhinderd door politieagenten die ervoor stonden.
Het bleef oorverdovend stil in de media. Hoe anders zou het geweest zijn als het een demonstratie bij een abortuscentrum was geweest…

1 Peru Congress Passes Law Affirming Unborn Babies Have a Right to Life – LifeNews.com

2 Vice President-Elect of Argentina heralds “new era” for pro-life movement as she seeks repeal of “disastrous” 2020 abortion law > SPUC

3 Feminist mob attacks Roman pro-life group’s offices, plants homemade bomb – LifeSite (lifesitenews.com)