MERTeam

In de maanden september en oktober zijn er door vrijwilligers van Kies Leven meer dan zeshonderd enquêtes afgenomen.
Door het hele land waren ze actief om middels zes korte vragen met steeds vier mogelijke antwoorden, de kennis te peilen van de Nederlander op straat. Wat weten de Nederlandse burgers nou over de feiten van abortus? Dit gebeurde vanuit het MERTeam (MER staat voor Medisch Ethisch Research) dat door leden van Kies Leven was opgezet. De resultaten van de enquêtes zullen op de website van Kies Leven en in de media worden gedeeld.

Nadat een enquête was afgenomen kreeg de geënquêteerde een A5je mee met informatie vanuit de overheid en wetenschappelijk onderzoek betreffende de juiste antwoorden op de vragen.

Op de speciale website www.merteam.nl worden dat soort onderzoeken over het thema abortus veel uitvoeriger geciteerd. Zoals bijvoorbeeld over mogelijke psychische gevolgen, abortusoverwegingen, over de abortuspil, abortuscijfers en diverse andere.

De onderzoeken worden niet voorzien van commentaar of onze visie. De door ons ontwikkelde website laat enkel en alleen de onderzoeken zien zodat de lezers zelf kunnen beoordelen wat de bevindingen zijn.

Kies Leven hoopt met deze website, zonder commentaren, een bron te zijn voor studenten die informatie zoeken over het onderwerp abortus. Voor ook redacties van media om een goed beeld te vormen over het thema abortus.

De site is nog lang niet volledig en zal regelmatig worden aangevuld en verder gerubriceerd. Mocht u een onderzoek missen, wilt u deze dan aan ons doorgeven (info@merteam.nl) zodat wij nog meer originele bronnen erbij kunnen plaatsen.

We hopen en bidden dat deze site er toe mag bijdragen dat er een eerlijk beeld ontstaat over het thema abortus.