Overheid faalt in streven naar minder abortussen

De overheid wil het aantal ongewenste zwangerschappen al jaren terugdringen. De cijfers laten echter het tegendeel zien. Dat maakt de Week van het Leven alleen maar belangrijker.

Al jaren streeft de overheid ernaar om het aantal abortussen in ons land omlaag te brengen. In 2022 was er echter een toename van 4557 naar 35.606 abortussen. Dat bleek op 12 oktober, toen de abortuscijfers over vorig jaar werden gepresenteerd.

Een klein stukje terug in de tijd. In 2016 schrok VVD-minister Schippers van de 27.000 abortussen in een jaar tijd bij Nederlandse vrouwen. Ze wilde dat aantal omlaag hebben en kwam met een voorstel om de huisartsen een rol te laten spelen bij het verstrekken van de abortuspil. Een huisarts kent zijn patiënten en zou beter het gesprek met de ongewenst zwangere kunnen voeren om abortus te voorkomen, zo luidde haar onderbouwing.

Dat het denken hierover in zeven jaar tijd is omgeslagen, blijkt wel uit de onderbouwing van Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de huisarts de abortuspil te kunnen laten voorschrijven. Bij haar heeft de huisarts geen plaats meer in het voorkomen van abortussen maar in het vereenvoudigen daarvan. Haar motivatie is: meer keuzevrijheid voor vrouwen, betere zorg bij ongewenste zwangerschap en betere toegang tot abortuszorg voor vrouwen in een omgeving die negatief staat tegenover abortus.

Kind buiten beeld

Ellemeet heeft haar zin gekregen. De vijf dagen bedenktijd bij een abortuswens zijn inmiddels verdwenen, waardoor abortus nog eenvoudiger geworden is. En de abortuspil komt vanaf volgend jaar beschikbaar bij de huisarts, waardoor een abortus nog laagdrempeliger wordt. Deze ‘overwinningen’ gaan voor sommigen echter nog niet ver genoeg: abortus moet ook uit het strafrecht verdwijnen, abortus moet een mensenrecht worden, abortus moet gezien worden als gezondheidszorg en abortus moet niet worden gelimiteerd aan een bepaald aantal weken.

In de discussie over abortus blijft het kind buiten beeld. Het kind is er voor sommigen gewoon niet: je doodt geen kind maar beëindigt een zwangerschap. Maar waarvan was de vrouw dan zwanger? De waarde van het ongeboren kind is voor abortusvoorstanders tot nul gedaald. Tegelijkertijd is een deel van de samenleving abortus gaan zien als iets wat niets voorstelt, waarover je niet hoeft na te denken en wat voor de vrouw geen gevolgen heeft. Over de gevolgen voor het ongeboren kind wordt gezwegen.

Nog nooit zo hoog

De ”Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap” laat zien dat het aantal abortussen vorig jaar is gestegen met 4557. Deze stijging van bijna 15 procent is voor iedereen buitengewoon schokkend. Ook onthutsend is dat het aantal abortussen ten opzichte van het aantal levend geboren kinderen nog nooit zo hoog is geweest! De abortusratio (het aantal zwangerschapsafbrekingen per duizend levendgeborenen) staat nu op 193, terwijl deze vorig jaar nog 157 was. Het hogere aantal abortussen kunnen we niet toeschrijven aan extra abortussen bij vrouwen uit het buitenland. Dat aantal steeg slechts met 304.

In 2022 gold de verplichte bedenktijd van vijf dagen nog. Deze is in januari afgeschaft. Uit de jaarrapportage blijkt dat maar liefst 34 procent van de vrouwen meer dan tien dagen bedenktijd in acht neemt. Wat een worsteling zal de abortus voor deze vrouwen zijn geweest. En wat zullen voor hen de gevolgen van de abortus zijn?

Exporteur

Door alle wijzigingen in de abortuswetgeving en de intense lobby van abortusvoorstanders werd Nederland het meest liberale abortusland van Europa. In de Europese Unie is Nederland het enige land dat abortus tot 24 weken zwangerschap toestaat. Het Verenigd Koninkrijk hanteert dezelfde abortusgrens, maar behoort niet meer tot de EU. Uit de jaarrapportage blijkt dat er 337 abortussen na 22 weken zijn uitgevoerd. Of dit met prenatale screening te maken heeft, valt niet af te leiden uit de rapportage.

Verder werd Nederland een grote exporteur van abortussen wereldwijd door de vergunning aan de organisatie Women on Waves. Haar omzet en het door haar uitgevoerde aantal abortussen zijn in de rapportage niet meegenomen. Volgens een hoofdredactioneel RD-commentaar (18-8) kreeg deze organisatie afgelopen zomer wekelijks 4000 aanvragen voor abortuspillen. Als we dat naar jaarcijfers omrekenen, is Women on Waves door die Nederlandse abortusvergunning een miljoenenorganisatie die jaarlijks meer dan 200.000 ongeboren kinderen het leven kost.

Vijf klassen per dag

In de meeste abortuscentra wordt alleen op werkdagen geaborteerd. Sommige centra zijn maar een beperkt aantal dagen per week open, enkele daarentegen ook op zaterdag. Uit een berekening van het aantal abortussen per werkdag (voor de eenvoud gaan we er even van uit dat elk abortuscentrum vijf dagen per week abortussen uitvoert) blijkt dat er maar liefst 140 abortussen per werkdag plaatsvinden. Dat zijn bijna vijf volle klaslokalen per dag, drie basisscholen per week en ruim 150 basisscholen per jaar.

De overheid praat al jaren over het terugdringen van het aantal ongewenste zwangerschappen. Maar de cijfers laten onmiskenbaar zien dat het Nederlandse abortusbeleid jammerlijk faalt. Des te belangrijker is de Week van het Leven (4-11 november), waarin volop aandacht voor deze tragedie wordt gevraagd.

Kees van Helden

(dit artikel verscheen vrijdag 20 oktober in het Reformatorisch Dagblad)