Poederooijse dagen en de Terdege zomerfair

De Poederooijse dagen en de Terdege zomerfair waren de eerste twee beurzen waar we als Kies Leven aanwezig waren. Dat was best spannend om te organiseren.

Voor beide fairs gold dat er geen gebrek was aan vrijwilligers. Het was opvallend dat er meerdere telefoontjes en berichtjes waren van nieuwe vrijwilligers die graag een dag of dagdeel mee wilden draaien. Daardoor waren er dagen dat we met zelfs acht vrijwilligers tegelijk bij onze stand stonden. En momenten dat ze alle acht tegelijk in gesprek waren. Zo bijzonder!

De Poederooijse dagen – Een nieuwe christelijke zomermarkt

De Poederooijse dagen werden dit jaar voor het eerst georganiseerd. Een laagdrempelige markt waarvoor geen entree werd geheven. Alles was low-budget georganiseerd en dat zorgde voor een groot aantal standhouders en een grote opkomst. Hierdoor was er ook veel belangstelling voor onze stand. Indrukwekkende gesprekken werden gevoerd, vele nieuwe en/of hernieuwde contacten werden gelegd. Waarbij er diverse terechte vragen werden gesteld. Zoals: is er wel ruimte voor een nieuwe organisatie? Bijna niemand is ervan op de hoogte dat een drietal aantal organisaties zijn gestopt de afgelopen jaren en ook bijna niemand is er van op de hoogte dat de combinatie VBOK/Siriz zich al in 2019 heeft teruggetrokken uit de organisatie van de Week van het Leven. En zich daarmee ook niet meer mengen in het publieke debat. Deze organisaties missen we!
Ook de vraag wat het verschil is tussen stichting Schreeuw om Leven en de vereniging Kies Leven is een terechte vraag. Verderop in dit bericht wat toelichting.

Kasteel Groeneveld

De Terdege Zomerfair was dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie: het mooie landgoed van kasteel Groeneveld in Baarn. Werkelijk een prachtige locatie met een grote opkomst. Kies Leven stond achter het kasteel. Op de eerste dag was dit gedeelte nog niet zo goed aangegeven en daardoor minder vindbaar. De dagen erna was dat een stuk beter door speciale bewegwijzering. Ook hier waren zeer actieve vrijwilligers en verscheidene kwamen uit eigen beweging op andere dagen nog een keer ons ondersteunen. Dit is zeer gewaardeerd!

Gedurende beide evenementen hebben we de nadruk mogen leggen op het uitleggen van ons werk, het promoten van onze digitale nieuwsbrief, werven van nieuwe vrijwilligers (voornamelijk wakers) en het werven van nieuwe donateurs. Een opinie artikel vanuit Kies Leven in het Reforma-torisch Dagblad van zaterdag 15 juli over de radicalisering van de pro-abortus beweging, werd zeer regelmatig aangehaald. De reacties van bezoekers op Kies Leven waren liefdevol, enthousiast en hartverwarmend!

Waarin is Kies Leven uniek?

De vereniging Kies Leven is anders dan andere pro-life organisaties in Nederland. Natuurlijk, meerdere organisaties hebben hetzelfde doel, voeren bepaalde overeenkomstige activiteiten uit, zoals waken bij abortuscentra en het bieden van hulp aan vrouwen voor en na een abortus. Daarin vullen ze elkaar ook aan. Maar de structuur en de aanpak verschilt. Bij Kies Leven zijn alle leden bezig met activiteiten gericht op het Redden van ongeboren kinderen en het leiden van hun moeders naar de Redder. Iedereen die actief is op pro-life gebied kan (gratis!) lid worden van Kies Leven en profiteren van de samenwerking en materialen. Die mensen vormen de kern van de organisatie. Natuurlijk zijn we dankbaar voor allen die dit willen ondersteunen in gebed en met donaties.
Naast het heel gevoelige waken, contact met vrouwen die abortus overwegen en hulp bieden, richt Kies Leven zich ook op bewustwording via andersoortig straatwerk. Op andere locaties en waarvoor meer mensen, jong en oud, inzetbaar zijn. Een regelmatige aanwezigheid onder het publiek ook buiten de Week van het Leven (die we mede helpen organiseren).
Op verschillende manieren probeert Kies Leven jongeren te enthousiasmeren om ambassadeur te zijn voor ongeboren kinderen. Zij zijn immers vaak als eersten op de hoogte als in hun eigen kring een situatie zich voordoet van een ongeplande zwangerschap. Lessen, spreekbeurten en acties bij scholen, jongerengroepen en studentenverenigingen dragen bij aan de bewustwording hoe waardevol ieder leven is: Students for Life.
Verscheidene acties vonden plaats bij het parlement als daar abortus gerelateerde onderwerpen besproken werden. Kies Leven probeert breed actief te zijn in de media. Dat is niet makkelijk want er is veel tegenwerking.
De ontwikkeling en ingebruikname in 2023 van een landelijke gedenkplaats: “Kruik vol tranen” voor vrouwen met spijt, pijn of verdriet na een abortus, is een belangrijk uitreiken naar zulke vrouwen dat meer bekendheid moet krijgen.
Een eigen magazine bij Kies Leven staat vanwege de hoge kosten niet in de planning. Kies Leven probeert op een effectieve manier de informatie digitaal bij de lezers te krijgen wat veel kosten uitspaart.
Er is volop werkt te doen.

Dankbaar

We zijn heel dankbaar voor de meer dan driehonderdvijftig nieuwe digitale nieuwsbrief lezers, voor meer dan vijfenzeventig nieuwe donateurs, voor nieuwe wakers voor Rotterdam, Zeeland, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch en geïnteresseerden voor andere plaatsen.
Dankbaar voor die vrouwen die overwegen om hun verhaal over hun ongewenste zwangerschap op papier te zetten. En ja, die zijn er ook onder de bezoekers van deze twee Reformatorische zomermarkten. Het gaat ook hen niet voorbij. Vrouwen vertelden over hoe ze op soms hele jonge leeftijd zwanger raakten en wat dat met ze deed. Of hoe ze er toe kwamen om naar een abortuscentrum te gaan. Wat hebben sommige zich zeer eenzaam gevoeld, zagen geen uitweg meer, konden niet meer over de mogelijke problemen van een zwangerschap heen kijken.
Dankbaar voor de afspraken voor spreekbeurten op zowel scholen als in kerken die konden worden gemaakt.

Het waren zeer intensieve, drukke, maar ook vruchtbare dagen voor onze organisatie.

Kees van Helden
Coördinator Kies Leven