Vanuit Wakeverslagen

Wakers vanuit Kies Leven en andere groeperingen zijn regelmatig aanwezig nabij verschillende abortuscentra in ons land. Hier enkele citaten uit wat zij onderling deelden.

Een buschauffeur reed in Utrecht toeterend voorbij met zijn duim omhoog. Een bemoediging!
De dagelijkse trimster kwam langs en begon zoals gewoonlijk te schelden, te schreeuwen en meer.
Ondanks haar houding hebben we onlangs toch een goed gesprek met haar kunnen voeren.
Een voorbijkomende fietser keerde om, om de trimster terecht te wijzen en de wakers te bemoedigen.
Plotseling werd vanaf drie hoog een emmer water richting ons leeggegooid, gelukkig net mis.
Er komt in Heemstede veel verkeer langs, ons spanbord is goed te lezen. We kregen weer regelmatig een duimpje of een opgestoken vinger of toeter.

We zagen regelmatig auto’s de oprit inrijden en baden voor iedere patiënt, hun begeleiders en het personeel in de kliniek.

Op een gegeven ogenblik kwam een Fransman, van wie de vrouw al binnen was, op ons af. Hij sprak alleen Frans en, wij, met ons middelbare school Frans probeerden een en ander uit te leggen. Zijn vrouw was al 19 weken zwanger. Toen we zeiden dat er in Frankrijk ook hulp was, zei hij dat die hem juist naar Bloemenhove hadden verwezen…! Wat versta je onder hulp?

Tevens blijkt uit de wakerverslagen dat in Utrecht elke ochtend zo’n 15 tot 20 vrouwen komen voor een abortus. Uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Polen.
Veel mag worden uitgereikt, regelmatig vinden er toch korte gesprekken plaats. Wat echt opvalt is dat met regelmaat vrouwen zelf in gesprek willen, soms met tranen in hun ogen maar dat de mannen hen verder duwen richting de deur. Pijnlijk om te zien.

Ook in de zomermaanden zijn er op een aantal plaatsen vrouwen geweest die na gesprek of ontvangen materialen, afzagen van hun abortus. Dank aan de Heere dat Hij het werk wil zegenen!