Wakestrategie

Het zal niemand ontgaan zijn dat de abortuslobby bezig is om hun smeercampagne tegen pro-lifers en wakers in de media en bij overheden op te voeren. Zielige verhalen, onwaarheden en verzinsels worden daarbij niet geschuwd. Dat alles om maar te kunnen doorgaan met hun verdienmodel: het doden van ongeboren kinderen. Ongedocumenteerde en vage beweringen over wakers worden door de pers als zoete koek geslikt. Overwogen moet worden om aangifte te doen tegen verspreiders van zulke misinformatie wegens smaad en laster en te dwingen om met duidelijke gegevens te komen betreffende plaats, datum en tijd.

We zien dat verschillende plaatselijke overheden zo beïnvloed zijn dat ze de meest ridicule voorwaarden aan het waken opleggen. Voorwaarden die fundamentele grondrechten van wakers op intermenselijk contact met voeten treden. In de wirwar van, van plaats tot plaats verschillende, “regeltjes” moeten de wakers zelf focus houden op hun doel: alles doen om te voorkomen dat ongeboren kinderen worden gedood, tot op de stoep bij abortuscentra. Vrouwen waarschuwen voor de gevolgen van hun abortusplan voor hun kind en voor henzelf.

Er blijken verscheidene mogelijkheden te zijn om meer te doen dan op grote afstand met een groepje aanwezig te zijn. Dat zal soms een wat hardere of solistische aanpak vragen die niet eigen is aan het lieve karakter van vele wakers.

Graag willen we daarover vanuit Kies Leven over nadenken: wat kunnen we, wat willen we, waar voelen we ons plezierig bij, wat zijn de risico’s voor individuele wakers? Streven we naar een gelijke aanpak op verschillende plaatsen en tijden of is er veel individuele vrijheid? Samen met juristen, medici, ethici en politici willen de wakers zich hierop beraden. Meld je aan via info@kiesleven.nl als je daaraan wilt deelnemen. Meer informatie wordt dan toegezonden zodra er een datum is vastgesteld.