De waarheid over abortus, bevallingen en moedersterfte

Het debat over ‘abortus is veiliger dan een bevalling’, is toegenomen naar aanleiding van een recente beslissing door het Hoge Gerechtshof in de Dobbs zaak.

Rechters Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan schreven in hun gezamenlijke (afwijkende) mening dat wetten die ongeboren kinderen beschermen, vrouwen vermoorden:

   • “Een Amerikaanse vrouw heeft 14 keer meer kans om te overlijden na het voldragen van een zwangerschap dan bij het ondergaan van een abortus”;

   • Door een verbod op abortus neemt moedersterfte met 21% toe.
    Deze extreem linkse rechters zijn goed in het herkauwen van hun pro-abortus standpunten, echter hoe verhoudt hun politieke overdrijving zich tot een wetenschappelijk onderzoek?

  Volgens dokter Grazie Pozo Christi (woonachtig in Miami) is het een simpel schema. Overlijden dat gerelateerd is aan moedersterfte, wordt hoger ingeschat dan overlijden door een abortus. De werkwijze is bijna komisch te noemen, ware het niet dat het desastreuze gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van Amerikaanse vrouwen.
  In 2003 hebben de staten in Amerika een selectievakje toegevoegd voor het rapporteren van overlijden na een ‘zwangerschap’. Vanaf dat moment werd dit vakje aangevinkt als een vrouw zwanger was ten tijde van het overlijden of binnen een jaar voorafgaand aan het overlijden. Toen deze optie door de staten werd opgenomen in de rapportages, nam het aantal aan moedersterfte gerelateerde gevallen enorm toe.

    • Eén verklaring: bij 187 vrouwen van 85 jaar en ouder die in 2013 overleden, was het vakje van ‘zwangerschap’ aangevinkt en werden daardoor geclassificeerd als “moedersterfte”.

   Daarnaast zouden vrouwen, die overlijden aan tal van niet aan zwangerschap gerelateerde oorzaken in het jaar na een bevalling, niet moeten worden meegerekend in de statistieken.

   Dokter David A Grimes, één van de auteurs van de studie waarin wordt beweerd dat vrouwen 14 keer meer kans maken op overlijden bij het voldragen van de zwangerschap dan bij een abortus, heeft de volgende informatie in zijn biografie staan: ‘Hij heeft een overvloed aan onderzoeken gedaan naar de wereld van horoscopen […], paranormale lezingen en tarot kaarten’.

   Onnauwkeurige verslaglegging is een andere oorzaak voor de vertekende data. Federale wetgeving stelt geen verplichting aan het rapporteren van abortussen. In Californië, een van de dichtstbevolkte staten van Amerika, is er dan ook geen verplichting tot rapportage. Tevens hebben 23 staten geen verplichting om complicaties bij abortus te registreren.

   Maar wat blijkt uit onderzoek van betrouwbare informatie: een Finse studie, waarbij naar 9192 overlijdensaktes is gekeken, concludeerde dat bij vrouwen vier keer meer kans bestaat op overlijden als gevolg van een abortus, dan bij het uitdragen van een zwangerschap en bij het bevallen.

   Doctor Monique Chireau Wubbenhorst, professor op de faculteit Geneeskunde van de Drake Universiteit en voormalig ambtenaar bij het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, kent de cijfers. In haar getuigenverklaring voor het Congres zei ze: “Er zijn geen studies die aantonen dat toenemende aantallen abortus een afname betekent van moedersterfte.” Ook zei ze dat landen die het ongeboren leven beschermen de laagste moedersterfte cijfers hebben in de wereld, waarbij ze Ierland 5 (2017) en Cyprus 6 (2017) aanhaalde.

   Het statement van de rechters dat ‘het stoppen van abortus een toename van 21% voor moedersterfte zou betekenen’, is eveneens gebaseerd op zwak wetenschappelijk onderzoek.

   De meeste van de abortuswetten in Europa beschermen het ongeboren leven meer dan de abortuswet ‘Roe v Wade’ van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973. Daarbij komt dat Amerika een veel hoger moedersterftecijfer kent dan de Europese Unie.
   In 2017 vergeleek iemand Moldavië, een van de armste landen in Europa, met de Verenigde Staten. De cijfers over moedersterfte waren bijna gelijk, ook al had Amerika per persoon 41 keer meer geld uitgegeven aan gezondheidszorg dan dit arme land.

   De volgende Europese landen, die allemaal hun ongeboren burgers goed beschermen, hebben de laagste moedersterftecijfers: Andorra 0, Malta 6 (2017), Monaco 0 en Polen 2 (2017).

   Een factor, niet gerelateerd aan abortuswetgeving, heeft het Amerikaanse moedersterftecijfer toe laten nemen. Afgelopen augustus publiceerde het Tijdschrift van het Amerikaanse Medisch Genootschap een verslag, waarin hoofdonderzoeker Rosa Molina, dokter, gynaecoloog en docent aan de faculteit geneeskunde van Harvard, naar voren liet komen dat er een kleine maar belangrijke toename van moedersterfte en zwangerschapscomplicaties was tijdens de COVID lockdown. Onderzoekers bestudeerden meer dan 1.6 miljoen zwangere vrouwen en kwamen tot de conclusie dat het percentage van overlijden tijdens een ziekenhuisbevalling was toegenomen van 5.17 tot 8.69 op 100.000 zwangere vrouwen.

   Hoe vaak abortusvoorstanders de claim ook herhalen dat pro life wetgeving vrouwen dood, het is en blijft niets meer dan een politieke overdrijving.
   Kennis die voorkomt uit wetenschappelijke ervaringen toont aan (bewijst) dat de levens van vrouwen en hun gezondheid baat hebben bij de bescherming van het ongeboren leven.

   Het leven verdedigend,
   Bradley Mattes
   President, Life Issue Instituut

   Het Life Issues Instituut is toegewijd aan het veranderen van harten en hoofden van miljoenen mensen door onderwijs. Organisaties en individuen van over de hele wereld zijn al ruim 32 jaar afhankelijk van dit Instituut voor het verkrijgen van de meest recente informatie en effectieve middelen voor het beschermen van het onschuldige menselijke leven van de baarmoeder tot het graf.