Een derde van vrouwen ervaart psychosociale problemen na abortus

Op 5 oktober publiceerde Fiom een factsheet over de keuzehulpgesprekken in 2022 bij ongewenste zwangerschappen. Een kwart van de vrouwen die hulp zochten bij Fiom ervoer druk bij de keuze waarbij de in de meeste gevallen deze druk afkomstig is van de partner.1

Fiom geeft op haar site aan dat juist vrouwen die druk ervaren gevoeliger zijn voor psychosociale klachten na de abortus, maar als een vrouw zich gedwongen voelt tot abortus is het effect nog groter. Voor onderbouwing hiervan verwijst Fiom naar een wetenschappelijke studie van Anouk van der Heij, gepubliceerd in het tijdschrift voor seksuologie2. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat we alert moeten zijn op druk door de partner in de besluitvorming, zo is te lezen in de conclusie van het artikel.

Als we via google zoeken op psychische hulp na abortus, dan krijgen we tientallen(!) Nederlandse sites die hulp bieden aan die vrouwen die met problemen rondlopen na een abortus. Er wordt zelfs gesproken over “De geheime, knagende pijn door trauma na abortus – Chronisch lijden door PTSS!3 Dat zijn zware woorden voor iets wat nauwelijks zou voorkomen volgens velen die abortus een goede oplossing vinden voor een ongeplande zwangerschap. Zo ontkent het door de overheid gesubsidieerde Rutgers, die eveneens pretendeert betrouwbare informatie te geven over abortus, het onderzoek van Anouk van der Heij en schrijft onomwonden op hun site4: “Kun je psychische klachten krijgen na een abortus?” Antwoord: “Nee”. Fiom echter heeft dit jaar zelfs 55 nieuwe specialisten opgeleid om vrouwen bij te staan die worstelen met spijt en verdriet van abortus. Het Algemeen Dagblad berichtte hierover deze zomer5.

Wereldwijd
Die stap van Fiom -en andere hulpverleningsorganisaties- sluit aan bij een nieuwe Meta-analyse van 15 wereldwijde onderzoeken onder 18.207 deelnemers over dit specifieke onderwerp dat op 26 oktober 2023 verscheen6. Depressie na abortus is een veel voorkomend probleem voor alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er waren echter geen mondiale gegevens over depressie na abortus. Het doel van deze studie was dan ook om daarin te voorzien.
De conclusie is dat depressie na abortus wereldwijd zo wijdverbreid is dat zorgverleners prioriteit moeten geven aan counseling, zorg en emotionele steun aan vrouwen na een abortus. Het schrikbarende gemiddelde percentage van depressie na abortus dat zij vinden is 34,5%. Binnen de analyse zagen zij geografische verschillen en per inkomenscategorie. Dat gemiddeld meer dan een derde van de vrouwen te maken krijgt met een depressie na een abortus is iets dat we niet mogen negeren en zeker niet wegmoffelen.

Doen we het goed in Nederland
De centrale vragen die we ons moeten stellen zijn: krijgen de vrouwen wel de juiste hulp bij een onverwachte zwangerschap? Wordt er goed geluisterd naar de noodsituatie achter een abortusoverweging? Wordt er wel al het mogelijke gedaan om de noodsituatie op te lossen? En wordt er misschien niet te snel een abortus aangeboden als dé oplossing voor de noodsituatie? Waardoor een kindje sterft en veel vrouwen met andersoortige levenslange problemen te maken krijgen.

1 210510 Fiom Factsheet Keuzehulpgesprekken_2022-versie5

2 Besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en online hulp bij abortusverwerking. Twee bronnen voor nieuw perspectief op preventie van psychosociale klachten na abortus (tijdschriftvoorseksuologie.nl)

3 De geheime, knagende pijn door trauma na abortus – PTSS! (ptssvoorbij.nl)

4 Informatie voor mensen die abortus overwegen- Seksualiteit

5 Spijt en verdriet na een abortus: GGD biedt nazorg aan vrouwen (én mannen) die zwangerschap beëindigen | Alphen aan den Rijn | AD.nl

6 Global prevalence of post-abortion depression: systematic review and Meta-analysis – PubMed (nih.gov)