UITNODIGING LIVESTREAM UITSLAG ENQUÊTE

Begin september zijn vrijwilligers van Kies Leven begonnen met een straatcampagne. Door heel het land werden op straat korte enquêtes afgenomen over de feitenkennis van de passanten over het onderwerp abortus. Geen vragen over visies of meningen, maar puur wat weet men van de feiten, zoals tot hoeveel weken is abortus toegestaan in Nederland.

Feitenkennis over abortus is ongekend laag

Alvast een voorproefje. De meeste mensen, zowel vrouwen als mannen, schat het aantal abortussen per werkdag in Nederland veel te laag in. Terwijl het deel daarvan dat plaatsvindt na verkrachting of incest veel hoger wordt verondersteld dan door abortus-voorstanders zelf wordt gemeld.

Op dinsdagavond 7 november D.V. hopen we de uiteindelijke uitslagen en bevindingen in een livestreampresentatie te presenteren. Hier kunt u live bij aanwezig zijn. In verband met de beschikbare ruimte is inschrijven gewenst.
Meldt u hier aan.

Op deze dag komt ook het boek “In gesprek over abortus” uit (als alles goed gaat), wat vanaf die avond te koop is.